Inženýrské stavby Průmyslové stavby Bytové stavby Občanské stavby Výstavba rodinných domů Demolice objektů

Obchodní činnost


Jednou z hlavních činností společnosti je také poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb v oblasti obchodu na území Evropy.

Nabízíme svým klientům širokou škálu komplexních služeb, které mají napomoci jejich úspěšnému vstupu na nový trh a získání dobré pozice na tomto trhu. Jedná se například o průzkum a studie trhů, marketingové průzkumy, vyhledávání strategických partnerů a poskytování služeb spojených s personalistikou.

Díky dlouhodobým kontaktům a znalosti prostředí jsme schopni zajistit kontakty, popřípadě též certifikaci vašich výrobků a služeb v souladu s příslušnou legislativou v dané oblasti.

Svým zákazníkům nabízíme zajištění organizace obchodních misí, firemních setkání, představení společnosti potencionálním partnerům a také služby spojené s tlumočením.

V neposlední řadě naše společnost poskytuje poradenské služby v oblast auditu, daňové problematiky a účetnictví. Z hlediska právní problematiky jsme schopni učinit veškeré potřebné kroky k založení nových společností, nebo odkoupení zdravé a důkladně prověřené společnosti.

Klademe důraz na vzájemnou důvěru mezi obchodními partnery a poskytování vysoce kvalitních služeb. Našim prioritním cílem je spokojenost našich zákazníků.