Inženýrské stavby Průmyslové stavby Bytové stavby Občanské stavby Výstavba rodinných domů Demolice objektů

Stavební činnost


Prioritní činností naší společnosti GSR s.r.o. je realizace stavebních zakázek a dodávky stavebních prací dle přání zákazníka.

Naše společnost svým zákazníkům nabízí jak dodávku dílčích stavebních prací, tak také realizaci zakázek na klíč.

Realizujeme následující typy zakázek:

O statní dílčí prováděné práce (zemní práce, kamenické práce). Mimo jiné našim zákazníkům nabízíme další pomoc v oblasti přípravy staveb. Jedná se například o technickou pomoc investorům při zpracování projektové dokumentace s vazbou na hospodárnost navrhovaného díla, zajištění stavebního povolení s komplexním projednáním s příslušnými orgány a v neposlední řadě nesmíme opomenout ani technický dozor staveb.